Roundup 360 PLUS

26,76 zł

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie.Do likwidacji perzu oraz chwastów jedno i dwuliściennych.

Więcej szczegółów

Nowy

Opcje dostępności

Więcej informacji

Producent formulacji* Monsanto Belgium
Substancja aktywna* Glifosat = 360/z grupy kwasów karboksylowych/.

Zagrożenia*W  celu uniknięcia zagrożeń dla ludzi i środowiska , zaleca się dla bezpieczeństwa nabywcy dokładne zapoznanie się z instrukcją stosowania preparatu , zawartą w treści etykiety.


Działanie na chwasty*
gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, wyka ptasia, żółtlica drobnokwiatowa, bylica pospolita, fiołek polny, krwawnik pospolity.

Herbicyd dolistny o działaniu systemicznym,pobierany przez zielone części roślin, a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej korzeni i rozłogów,powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby, a następnie ich zamieranie .Pierwsze objawy działania środka widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu , a całkowite zamieranie po ok.3 tygodniach./wpływ pogody./

Stosowanie*
*kukurydza, ziemniak - po siewie ale przed wschodami: 1,25-2,5 ltr/h na 200-300l wody
*marchew, pietruszka, cebula, por* - po siewie ale przed wschodami: 125-180 ml w 20-30 ltr wody.

*rzepak, pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary - przed zbiorem - ułatwianie zbioru - niszczenie chwastów, desykacja* 1,875-4 ltr/h.
*ścierniska* 2,5-6 ltr /h w 200-300 ltr wody
*ugory,odłogi,pobocza dróg,torowiska,nieużytki rolne* 3,8-6 ltr /h w 200-300 ltr wody.

*tereny nieużytkowane rolniczo,plac magazynowe,tereny przemysłowe,pobocza dróg,tereny komunalne,torowiska*3,75-6l h w 200-300 l wody.

Na polu na którym stosowano środek moża uprawiać wszystkie rośliny.Siew i sadzenie można rozpocząć po 2 dniach/chwasty jednoroczne/ i po 5 dniach/chwasty wieloletnie/.

UWAGA: zakupu środków ochrony mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie. W przypadku środków ochrony roślin dla użytkownika profesjonalnego, zakupu mogą dokonywać klienci posiadający kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.).

201-2016©Chemikolor S.A.

27 Inne produkty w tej samej kategorii: