Roundup 360 PLUS

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie. Do likwidacji perzu oraz chwastów jedno i dwuliściennych.

Objętość
75,00 zł
Brutto
Ilość
Obecnie brak na stanie

Producent formulacji:  Monsanto 
Substancja aktywna: Glifosat = 360 g/l  związek z grupy kwasów aminofosforowych w formie soli potasowej.

Działanie na chwasty

komosa biała, maruna bezwonna, tobołki polne , fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, tobołki polne , rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne,  bylica pospolita, krwawnik pospolity, rumian polny,tobołki polne, wyka ptasia, żółtlica drobnokwiatowa

Chwasty odporne-skrzyp polny

Herbicyd dolistny o działaniu systemicznym,pobierany przez zielone części roślin, a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej korzeni i rozłogów,powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby, a następnie ich zamieranie .Pierwsze objawy działania środka widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu , a całkowite zamieranie po ok.3 tygodniach./wpływ pogody./

Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Stosowanie

  • ziemniak - po sadzeniu ale przed wschodami: 1,25-2,5 ltr/h na 200-300 l wody.Opryskiwać po zasadzeniu i jednokrotnym obredleniu na wschodzące chwasty ale nie póżniej niż 3 dni przed wschodami ziemniaków /max-1 zabieg w sezonie/.
  • marchew, pietruszka, cebula, por (z siewu) - po siewie ale przed wschodami: 125-180 ml w 20-30 ltr wody. Stosować po wschodach chwastów, ale nie póżniej niż 2-3 dni przed wschodami roślin uprawnych.
  • nieużytki rolne, place magazynowe, ścieżki dla pieszych, chodniki, bruk, stałe konstrukcje o twardych lub półprzepuszczalnych powierzchniach  375-600 ml/1000 m2 na 20-30 ltr wody.

ŚRODEK STOSOWAĆ W OKRESIE INTENSYWNEGO WZROSTU ROŚLIN ZIELONYCH PRZEZ CAŁY OKRES WEGETACJI.Dawkę środka oraz termin stosowania dostosować do występujących gatunków chwastów.

  • powierzchnie przeznaczone pod uprawę 380-600 ml/1000 m2 na 20-30 ltr wody /wyższą dawkę stosować w jesiennym terminie zabiegu/. Wiosną w okresie intensywnego wzrostu chwastów do fazy ich zakwitania. Jesienią - w przypadku konieczności wykonania jesiennych prac uprawowych i siewów, na intensywnie rosnące chwasty poza okresem ich kwitnienia.

Na polu na którym stosowano środek moża uprawiać wszystkie rośliny. Siew i sadzenie można rozpocząć po 2 dniach/chwasty jednoroczne/ i po 5 dniach/chwasty wieloletnie/.

Nie stosować środka w parkach i ogrodach publicznych,na terenach sportowych,rekreacyjnych,szkół,przedszkoli,żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

Zagrożenia: W  celu uniknięcia zagrożeń dla ludzi i środowiska , zaleca się dla bezpieczeństwa nabywcy dokładne zapoznanie się z instrukcją stosowania preparatu , zawartą w treści etykiety.

UWAGA: zakupu środków ochrony mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie.

Dane Techniczne

Uprawa
Cebula
Ziemniak
Chwasty
Fiołek polny
Gwiazdnica
Komosa biała
Krwawnik
Miotła
Perz
Wyka

Informacje

ean13
5411773150611