Zwroty/ Odstępienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy/ Pouczenie (Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. Poz. 827)

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towarów, za wyjątkiem towarów, które będą dostarczane osobno, partiami lub w częściach - wówczas termin odstąpienia liczy się od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy partii lub części.

Podstawą do odstąpienia od niniejszej umowy jest jednorazowe oświadczenie (wzór formularza odstąpienia znajdukej się w paczce razem z towarem), które należy wysłać pocztą, na adres: P.U.H. Chemikolor S.A., ul Morgowa 4, 91-223 Łódź, lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@chemikolor.pl.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo Formularz odstąpienia od umowy przez upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Nie mogą Państwo odstąpić od umowy w przypadku zakupu towarów dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu nie można zwrócić ze względów higienicznych lub związanych z ochroną zdrowia (np. środki ochrony roślin, środki DDD).

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpienie od niniejszej umowy. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Ponadto odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.